Výkonný výbor

Předseda (statutární orgán)

Jindřich Zedník
mobil.607 808 383
e-mail: jindrich.zednik@email.cz

Místopředseda a sekretář

Miloslav Sklenka
mobil: 724 929 140
e-mail: sklenkam1@seznam.cz

Členové

Jitka Hofmannová
Miroslav Trubač
Miloslav Gross

Ze stanov Lounská sportovní unie, z.s. (dále jen LSU) vyplývá že:

  • VV LSU je výkonným orgánem VH, který provádí rozhodnutí VH a zajišťuje funkci LSU v okrese Louny.
  • Počet členů VV stanoví VH, ten si ze svého středu zvolí předsedu.
  • Předseda je statutárním orgánerm LSU.
  • Minimální počet členů je 5 řádně zvolených.
  • VV LSU je oprávněn rozhodovat ve všech věcech týkajících se LSU, pokud o nich nerozhoduje orgán ČUS či si rozhodnutí nevyhradí VH.
  • VV LSU je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů .K platnosti usnesení VV je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
  • VV určuje složení aparátu LSU a může též zřizovat poradní orgány a komise.

Pozn. Celé znění Stanov LSU je uloženo ve sbírce listin ve Veřejném rejstříku spolků - ZDE