ZPRÁVA ze zasedání VV ČUS dne 8.4. 2014

17.04.2014 15:39

Tisková zpráva

Zdroj: www.cuscz.cz

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval VV o současném stavu v jednáních o rozdělení dostupných  finančních zdrojů MŠMT pro sport v roce 2014 a o problémech uplatňování klíčů dělení prostředků u stávajících programů MŠMT. Členové výkonného výboru vznesli řadu konkrétních i systémových připomínek a konstatovali značnou nespokojenost s původně předloženými návrhy MŠMT na financování sportu v roce 2014. Řešení vidí ve vypracování nových dotačních programů MŠMT již pro rok 2015 za účasti zástupců ČUS. Usnesením pověřili předsedu jednat o této záležitosti s MŠMT.

Členové výkonného výboru schválili také návrh na vložení majetku ČUS ve Sportovním středisku Nymburk darováním do nového spolku - Národního sportovního centra Nymburk. Jedná se o realizaci záměru Českého olympijského výboru postupně revitalizovat toto středisko významnými investicemi do podoby moderního sportovního centra. Delegáti 29. Valné hromady ČUS obdrží k převodu podrobné písemné podklady. Valná hromada ČUS bude rovněž schvalovat postup prodeje Staromísečné a Novomísečné chaty na Horních Mísečkách v Krkonoších, kde proběhlo výběrové řízení na prodej,  s nimiž byli členové VV seznámeni.

Karel Bauer prezentoval současnou situaci v jednání se státními institucemi o možnosti využít ve sportovním prostředí EU fondů v programovacím období 2014 – 2020.  Výkonný výbor bude tuto problematiku rovněž prezentovat delegátům Valné hromady. Členové VV se také zabývali návrhem možného mimosoudního vypořádání žaloby SSS ČR na ČUS v souvislosti s Dohodou o poskytnutí záruky za výtěžky Sazka, a.s. Dohoda o narovnání, která by mohla vzniknout na základě současného vyjednávání mezi vedením České unie sportu a Sdružením sportovních svazů bude rovněž předmětem jednání 29. VH ČUS. Navíc existuje perspektiva mnohem těsnější vzájemné spolupráce obou organizací, zejména v oblasti poskytování administrativních a dalších služeb klubům a jednotám.

VV schválil dále návrh žádosti na ČOV o finanční příspěvek na projekt „ČUS – Sportuj s námi“ a o finanční podporu sportu v krajích a regionech v rámci deklarované součinnosti ČOV s Asociací krajů ČR a členové výkonného výboru schválili převzetí záštity ČUS nad úspěšným projektem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, zaměřeným na zvýšení pohybové aktivity školní mládeže.