Zasedal Výkonný výbor ČOV, peníze z loterií míří do sportu

12.06.2014 14:29

Zdroj: www.olympic.cz

Loterijní odvody do sportu

Český olympijský výbor rozdělil k 11. červnu 2014 sportovním svazům většinu z první splátky od provozovatelů loterií a sázek, celkem 82 z 90 milionů. Zbylou část ČOV průběžně odesílá, a to neprodleně poté, kdy podpořené svazy a organizace dodají potřebné podklady. Finance jsou určeny na podporu mládežnického sportu. Celkově se v roce 2014 očekává 350 až 400 milionů.

Prostředky jsou děleny na základě „Pravidel pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností“ ze dne 12. 3. 2014.

VV ČOV schválil klíč k rozdělení loterijních odvodů pro svazy mimo tzv. „TOP 80 MŠMT“.

Další informace k odvodům z loterií na www.olympic.cz/financovanisportu.

Dotace pro ČOV

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel podnět na přezkoumání postupu Českého olympijského výboru v souvislosti s čerpáním dotací v letech 2012 a 2013.

Autor podnětu žádá prověření postupu ČOV při zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s účastí na olympijských hrách, projektem Olympijského parku Soči – Letná a s uzavřením smluv s kolektivními správci autorských práv (OSA / Integram).

Téměř totožný podnět obdržela v lednu letošního roku Revizní komise ČOV, nejvyšší kontrolní orgán olympijského výboru. Neshledala žádná pochybení a nedostatky. „Zabývali jsme se tím velmi podrobně. Dospěli jsme k závěru, že všechny zákony a předpisy byly dodrženy,“ uvedl předseda komise Jan Létal.

„ČOV byl několikrát kontrolován Finančním úřadem i Nejvyšším kontrolním úřadem. Vždy jsme obstáli. ÚOHS poskytneme plnou součinnost, ale jsem přesvědčený, že výsledek bude stejný,“ říká Jiří Kejval, předseda ČOV. Hospodaření ČOV nedávno prověřila auditorská a poradenská společnost KPMG Česká republika. Její audit neshledal žádné nedostatky.

Národní olympijská centra

Koordinátorem projektu Národních olympijských center se stal Jaroslav Pollert. V České republice má vzniknout šest středisek. NOC zásadně zefektivní přípravu reprezentantů zimních i letních sportů, ale budou zároveň sloužit široké veřejnosti

Jaroslav Pollert od roku 1957 aktivně závodil v kanoistice – vodním slalomu a jako přední reprezentant Československa se stal celkem třikrát mistrem světa. Po ukončení sportovní kariéry se věnoval vědecké práci na Stavební fakultě ČVUT, kde jeho odborné zaměření bylo plně spojeno se životním prostředím. Od roku 1990 je členem Výkonného výboru ČSOV a ČOV.

VV ČOV zároveň schválil návrh na personální obsazení správní a dozorčí rady Klasického areálu Harrachov o.p.s. (Správní rada: L. Varhaník – předseda, R. Kumpošt, P. Graclík a K. Dlouhý – členové. Dozorčí rada: F. Šuman – předseda, M. Hájek – člen.). Harrachov se má stát jedním z center.

Zahraničí: TOP sportovní akce 2014–2018 a posílená pozice v Bruselu

Výkonný výbor schválil průběžně aktualizovaný seznam vrcholných sportovních akcí na území ČR na období 2015–2017, který zpracovala Komise zahraničních vztahů ČOV „Materiál pro rok 2015 po dopracování a upřesnění kritérií financování předložíme ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy na podzim tohoto roku s doporučením výše státní podpory,“ řekl Roman Kumpošt, předseda komise.

ČOV také posílí svou pozici v Bruselu, sídle evropské kanceláře Evropských olympijských výbor§. „Funkce se ujme Jana Janotová, která v Bruselu již tři roky působí a která do této doby pracuje pro projekty EBU, Evropské vysílací unie. Jestliže chceme získávat dotace pro české sportovní projekty, musíme být v této oblasti výrazně aktivnější,“ uvedl Roman Kumpošt.

Premiérový ročník Olympijského víceboje finišuje

První ročník Olympijského víceboje, jehož ambasadory byli biatlonistka Veronika Vítková a vodní slalomář Vavřinec Hradilek, se blíží ke konci. V průběhu letošního jara registrovalo 540 škol. Od nového školního roku startuje víceboj znovu. Zprávu přednesl marketingový ředitel ČOV Marek Tesař.

Akademická sekce ČOA chystá konferenci „120 let olympijského hnutí“

K 120 letům od založení Mezinárodního olympijského výboru připravuje akademická sekce konferenci, která se bude týkat nejenom historických událostí, ale také pohledu na současnost a budoucnost olympijského hnutí. Informoval o tom místopředseda ČOA Josef Dovalil. Akce je plánována na 23. října 2014.

Olympijské hry mládeže v čínském Nanjingu opět s českou účastí

V termínu 16.–28. srpna letošního roku proběhne v čínském Nanjingu další „YOG“ (Youth Olympic Games). Čeští sportovci vyšlou podle odhadů sportovního úseku přibližně padesátku sportovců od 15 do 18 let. Olympijské hry mládeže jsou projektem MOV. Webové stránky.

ODM 2016 uspořádá Ústecký kraj

Výkonný výbor ČOV přidělil pořadatelství Her VII. zimní olympiády Ústeckému kraji. Kandidoval i Pardubický kraj. „Oba uchazeči předložili skvělé projekty a já jim za to děkuji. Dokazuje to, že prestiž Olympiády dětí a mládeže výrazně vzrostla. ODM se stává klíčovým projektem krajů při jejich podpoře sportu,“ prohlásil Filip Šuman, místopředseda ČOV, který má ODM ve své gesci. Připravujeme podrobnosti.

Portál českého sportu

ČOV pracuje na registračním portálu, který bude sloužit jako centralizovaná databáze sportovců. Zprávu o stavu příprav přednesl Jiří Kejval. „Ve spolupráci s MŠMT se snažíme vytvořit transparentní systém dotací. Bez přesné evidence členů to není možné.“

Etický kodex Českého klubu fair play

Květoslava Pecková a František Janda předložili text Etického kodexu ČOV. Výkonný výbor jej vzal na vědomí.