Žádosti o INVESTIČNÍ PROGRAMY na rok 2015 lze podávat do 31.1.2015

06.01.2015 13:29

MŠMT na svých webových stránkách zveřejnilo podmínky pro podání žádostí o investiční dotace na rok 2015. Žádosti lze podávat do 31. 1. 2015. Podrobnější informace lze nalézt na internetové stránce MŠMT: https://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015-program-133510

V rámci žádostí o poskytnutí investičních dotací na rok 2015, je nutné ke každé žádosti doručené na MŠMT přiložit i stanovisko věcně příslušného spolku s celostátní působností (věcně příslušný národní sportovní svaz, u multifunkčních sportovních zařízení je možné přiložit stanovisko České unie sportu).

Spolek s celostátní působností, který vydá k jednotlivým žádostem doporučující stanovisko, musí u jednotlivých doporučení stanovit i pořadí priorit.

V případě, že sdružené tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jako vlastníci multifunkčních sportovních zařízení, požádají o doporučující stanovisko Českou unii sportu a nikoliv věcně příslušné národní sportovní svazy, je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nutné, aby taková žádost byla na ČUS doručena nejpozději do 16. 1. 2015. Na žádosti doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Součástí zaslané žádosti o doporučující stanovisko musí být:

  • stručný investiční záměr s uvedením plánovaných nákladů a výše požadované dotace
  • kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí (LV) týkající se dotčených nemovitostí

Stanoviska k žádostem o investiční dotace z programu MŠMT 133510 na rok 2015 - více ZDE  

Žádosti je nutné ve stanoveném termínu doručit na adresu: Česká unie sportu, Zátopkova 100/2, PO Box 40, 160 17 Praha 6. Po posouzení jednotlivých žádostí a stanovení priorit budou stanoviska ČUS odeslána zpět jednotlivým žadatelům do 20. 1. 2015.