Výzva k nominaci do ankety Trenérka - cvičitelka roku vyhlašované Komisí sportu žen ČOV

21.01.2014 11:56

Trenérka - cvičitelka roku 2013

NOMINACE                 

 

Vážení sportovní přátelé,

v roce 2007 Český olympijský výbor poprvé vyzval sportovní a tělovýchovné organizace k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérek a cvičitelek do  vyhlašovaných sportovních  anket.  Od té doby  celá  řada organizací zařadila do struktury svých anket vedle tradiční ankety „trenér roku“ také kategorii „trenérka - cvičitelka roku“ nebo věnovala pozornost zastoupení žen v nominacích ankety „trenér roku“. Český olympijský výbor a jeho Komise sportu žen pořádá každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek na kterém oceňuje za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu významné osobnosti nominované ze střešních organizací jako jsou ČUS, ČOS, ČASPV a SSS ČR.

Ve sportovních svazech, v okresních sdruženích a krajských organizacích probíhá v těchto týdnech vyhlašování nejúspěšnějších sportovců a trenérů za minulý rok. Byli bychom potěšeni, kdybychom mohli osobnosti – trenérky nebo cvičitelky, doporučené vaší sportovní organizací, přivítat pravděpodobně v dubnu letošního roku v Praze (termín letos posunut s odstupem po ZOH 2014) na slavnostním setkání, a přispět tak ke zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, i činnosti jejich sportovních organizací. Všechny pozvané obdrží vedle upomínkových dárků také pamětní list a následně multimediální dokumentaci celé akce.

Sdělte nám prosím prostřednictvím přiloženého formuláře jméno, adresu (tak, aby bylo možné zaslat poštou osobní pozvání) a stručnou charakteristiku nejúspěšnější trenérky – cvičitelky ve vaší anketě. Zároveň uveďte jednu z kategorií, do níž spadá její působnost:

  - Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky
  - Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy
  - Objev roku, mimořádný úspěch příslušného roku.

Informaci zašlete na e-mail info@olympic.cz nejpozději do 3. března 2014.

Věříme, že účast Vámi vybrané osobnosti na tomto společenském setkání přispěje k další podpoře sportu ve vašem regionu, k posílení olympijské myšlenky, propagaci zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém trenérky - cvičitelky působí.

   Děkujeme za spolupráci.


Komise sportu žen ČOV