Veřejná konference v Ústeckém kraji o financování sportu v ČR a koncepci státní podpory sportu

13.05.2015 12:56

Na krajské konferenci (12.5.2015) Česká unie sportu představila zástupcům obcí a měst problémy současného financování sportu i ministrův návrh připravované Koncepce státní podpory sportu v ČR.

 

Dalším městem, kam Česká unie sportu zavítala v rámci seriálu regionálních konferencí, se stalo Ústí nad Labem. Cílem výjezdních zasedání a pořádání konferencí v regionech je zajistit informovanost nově zvolených zastupitelstev obcí a podpora vícezdrojového financování a rozvoje sportu v regionech. Do Kongresového sálu Ústeckého krajského úřadu se sjela více než stovka zástupců samospráv měst a obcí i sportovního prostředí.

 

V první části konference byli seznámeni s důsledky současného podfinancování sportu a vývojem příjmu peněz do sportovního prostředí v období od sametové revoluce až po současný stav, kdy je situace ve sportu a sportovní infrastruktuře  na kritickém bodu.

 

„Tato veřejná konference má ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme bourat stávající financování, kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, chceme další finanční prostředky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situace je neudržitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A samozřejmě, chceme o všem informovat především zástupce měst a obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vysvětluje záměr konání akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

I přes složitou situaci ve sportovním prostředí, která nastala především po pádu loterijní společnosti Sazka, se podařilo ČSTV během uplynulých dvou let projít restrukturalizací, změnit svůj obraz v očích veřejnosti a zbavit se dluhů.  Šéf České unie sportu tak nyní představuje zdravou a soběstačnou společnost s vyrovnaným hospodařením a stabilizovaným majetkem.konf_jansta

 

Účastníkům konference byl rovněž představen návrh Koncepce státní podpory sportu, kterou prezentoval na sklonku dubna na Valné hromadě ČUS ministr školství a tělovýchovy Marcel Chládek a která může sportu přinést řešení. Na vzniku materiálu se velkou měrou podílela Česká unie sportu, jako největší sportovní organizace. Vychází z dlouhodobých zkušeností ČUS a předpokládá definování všech institucionálních, legislativních i finančních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí.

 

Základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou společnost. Při realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, ale i sportovní prostředí samotné.

 

 

Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a  státní správu v oblasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení a tím i naplnění jeho oprávněného společenského významu. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změnu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu prostřednictvím desíti programů. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organizaci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti.

 

 

“Vnímáme čtyři základní prioritypodle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci  a na základě k tomu stanovených programů. A to jsou - popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu,” upřesňuje představy ČUS předseda organizace Miroslav Jansta.

 

 

Nová Koncepce by měla pro každou z těchto zásadních priorit vypracovat soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo  vláda ČR úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového harmonogramu jejich realizace,“ dodává Jansta

 

 

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, vystoupil v kongresovém sálu krajského úřadu také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Vaňhová, kteří představili sportovní projekty Ústeckého kraje a jejich podporu.

 

„Jsem rád, že v rámci podpory patnácti milionů korun sportovním klubům v našem kraji, které hrají nejvyšší soutěže, se jejich odchovancům velmi daří i v další sportovní kariéře. Řada z nich reprezentuje Ústecký kraj i v těch nejvyšších soutěžích. Chceme v tomto projektu a podpoře mládežnického sportu i nadále pokračovat,“ uvedl při konferenci hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

 

Považuji za důležité, abychom pohyb a sport pěstovali už u dětí v předškolním věku. A právě proto jsme zahájili projekt Děti na startu, kterým úspěšně navazujeme na Atletiku pro děti,“ dodala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová

 

Účastníkům konference přednášel i zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro regiony Marek Hájek, experti České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý a pro strategii Michal Kraus či předseda  Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl.

us-konf_prezentus-kon_sal

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí