Trenérka, cvičitelka roku 2014

08.01.2015 10:18

Vážení sportovní přátelé,


od roku 2007 Český olympijský výbor a jeho Komise sportu žen předávají každoročně ocenění úspěšným trenérkám a cvičitelkám, osobnostem, aktivně působícím ve sportu a tělovýchově, nominovaným na toto společenské uznání jednotlivými sportovními organizacemi.

Následně celá řada organizací začala zařazovat do skladby svých anket v TJ, obci, okresu či kraji, vedle tradiční ankety „trenér roku“, také kategorii „trenérka - cvičitelka roku“. Nebo vyhlašovatelé anket věnují pozornost zastoupení žen v nominacích do ankety „trenér roku“.

Sportovní organizace budou mít opět možnost nominovat osobnosti na každoroční společenskou akci ČOV - Slavnostní setkání úspěšných trenérek a cvičitelek, kde za přítomnosti nejvyšších představitelů ČOV, ČUS i dalších střešních sportovních organizací je každý rok oceněno na tři desítky žen, osobností, nominovaných povětšinou z regionálních a krajských sdružení ČUS, ale i z republikových sportovních svazů a dalších sportovních spolků.

V krátké době vyzve Komise sportu žen Českého olympijského výboru (přejmenovaná od prosince 2014 na Komisi rovných příležitostí ve sportu) sportovní svazy, regionální a krajská sdružení ČUS, aby na ČOV zaslaly své nominace na ocenění nejúspěšnějších trenérek – cvičitelek roku 2014. Očekávejte proto tuto výzvu a využijte možnosti ocenit osobnost ve Vašem regionu či národním svazu.

Slavnostní setkání a ocenění nominovaných trenérek a cvičitelek se uskuteční v dubnu 2015 v Praze. Cílem iniciativy je zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, podpora zapojení žen do aktivního působení ve sportu a tělovýchově, propagace olympijské myšlenky, zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém trenérky - cvičitelky působí.

Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV,  prosinec 2014