Šance na finance pro sport v roce 2015 ještě žijí

22.10.2014 12:40

 

Je až s podivem, jak opakovaně chybná, nedomyšlená, nekoncepční, nepromyšlená a hloupá rozhodnutí českých vlád v minulých letech přivedla až na samotný okraj existence tisíce sportovních klubů a tělovýchovných jednot v ČR.

Země, která měla historicky jednu z nejbohatších spolkových aktivit v oblasti sportu v rámci celé Evropy, pravděpodobně i světa, je dnes v situaci, kdy řada základních článků sportu živoří a balancujena hraně mezi další existencí a krachem.

Sportovní zařízení tělovýchovných jednot a sportovních klubů v mnohém připomínají jakýsi decentralizovaný sportovní skanzen, rozmístěný po celé republice, neboť ve více než 50% sportovních spolků sportují děti a mládež v zařízeních starších padesáti let, která jsou často ve stavu, který spíše ohrožuje zdraví těch, kteří tam sportují.

Stát sportovním spolkům ve městech a obcích nejprve zrušil dotace na rozvoj a obnovu sportovního zařízení a vybavení, potom jim změnou loterijního zákona sebral dotace na provoz zařízení. Vše korunovalo MŠMT, které základní články sportu zcela vyřadilo z dotační politiky tím, že minimalizované dotace do sportu začalo přerozdělovat prostřednictvím sportovních svazů, a to podle jejich úspěšnosti.

Předpoklady, že činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů a údržbu a obnovu jejich zařízení budou financovat na straně jedné obce z loterijních zisků a na straně druhé sportovní svazy ze státních dotací se pochopitelně a zcela logicky nenaplnily. Obce nové příjmy použily zpravidla jako náhradu za úbytek jiných příjmů a přírůstek nových nákladů, sportovní svazy z dotací zajišťují především přípravu reprezentantů a talentované mládeže.

Na druhou stranu jsou to právě obce, které sport a sportování podporují ze všech institucí státní a veřejné správy nejvíce.

S příchodem nové vlády a zejména po podpisu nové koaliční smlouvy v roce 2013 se zdálo, že se sportu a jeho základním článkům zvlášť začíná blýskat na lepší časy. Koaliční smlouva mimo jiné tělovýchovným jednotám a sportovním klubům přislíbila:

  •    Budeme motivovat k vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolní činnosti.
  •    Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností
  •    Podpoříme občanská sdružení, spolky, neprofesionální organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentní financování ze       státního rozpočtu.

Navíc ČOV dílčí změnou loterijního zákona získal od 1. 1. 2014 možnost čerpat až 5 % ze zákonem stanoveného odvodu hazardu státu. Tedy částku kolem 400 mil. Kč ročně.

Realita je ovšem na hony vzdálena slibům a příslibům.  Stát v roce 2014 situaci nijak zásadně nevylepšil, a to ani celkovým objemem finančních prostředků, ani změnou systému rozdělování prostředků.

Z prostředků přerozdělovaných ČOV do tělovýchovných jednot a sportovních klubů nedorazila v podstatě ani koruna. Zhruba 85% prostředků ČOV rozdělil mezi sportovní svazy podle úspěšnosti podle naprosto stejného klíče jako v příslušném programu určeném pouze pro financování sportovních svazů MŠMT, které svazy v rozhodující míře používají pro svou vlastní činnost, nikoli pro činnost TJ a SK.

Navíc ČOV více než 15% získaných prostředků „odklonil“ poněkud jiným směrem, a to i přes opakované ujišťování, že každá koruna, kterou od loterií získá, skončí v základních článcích sportu na sportování mládeže.