Nabídka právní pomoci SK a TJ

31.08.2015 17:50

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti s požadavky obsaženými v novém občanském zákoníku, nabízím touto cestou  právní pomoc s novelou stanov a zabezpečením jejich registrace ve veřejném spolkovém rejstříku spolkům působícím v oblasti sportu  .

Blíží se termín 31.12.2015, kdy je potřebné změnit název spolků. Do konce roku 2016 je povinností spolků uvést stávající stanovy do souladu se zákonem (NOZ).

Upozorňuji, že do 30.6. 2016 je zápis změny stanov u příslušného soudu osvobozen od soudního poplatku. Prvozápis spolku však podléhá  soudnímu poplatku ve výši 6 000,- Kč. Lze sice využít eventuelní žádosti o osvobození, ale spíše doporučuji s prvozápisem posečkat do projednání návrhu novely (Sněmovní tisk č. 143), podle které by i prvozápis byl od soudního poplatku osvobozen. Vtip je ovšem v tom, že se má jednat pouze o spolky, které mají status veřejné prospěšnosti, ale zákon o veřejně prospěšných společnostech doposud u zákonodárce leží…

V souvislosti se shora uvedeným nabízím pomoc, kterou již v praxi tělovýchovným jednotám i sportovním klubům poskytuji, a to se zpracováním novely stanov a všemi potřebnými náležitostmi s tím souvisejícími.

Dle mých zkušeností je nutno se vypořádat s nejednotnými právními výklady jednotlivých soudů a s tím souvisejícími problémy resp. průtahy soudních úředníků.

Za kompletní zabezpečení na „klíč“, tj. vypracování novely, konzultace, účast na jednání VV, popř. VH, zpracování elektronického návrhu (inteligentní formulář) včetně ověření podpisů účtuji 3 000,- Kč.
Za částečnou pomoc tj. konzultace, posouzení podkladů apod. bude pochopitelně sazba značně nižší dle dohody.

V rámci příslušného regionu je možno uspořádat pro zájemce seminář s individuálním poradenstvím přímo na místě, v termínu dle dohody, včetně  dnů pracovního volna.

V případě zájmu je možno mě kontaktovat na e-mailové adrese: ak.poupe@seznam.cz nebo telefonicky 603515024, nebo osobně v sídle ČUS (3.patro).

Samozřejmě je možno využít právních služeb v jiných právních problémech dle dohody a potřeb SK/TJ.

JUDr. Karel Poupě, advokát