MŠMT uvedlo na svých stránkách odpovědi na nejfrekventovanější dotazy k programu VIII

27.10.2015 14:37

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo na svých stránkách odpovědi na nejčastější dotazy týkající se podávání žádostí v programu VIII "Organizace sportu ve sportovních klubech". 

 

Z uvedeného textu vyplývá, že formální náležitosti podávané žádosti o dotaci z tohoto programu budou klíčové pro úspěšnost žadatele. A to i s ohledem na to, že tělovýchovná jednota, resp. sportovní klub nebudou s ministerstvem uzavírat žádnou smlouvu o poskytnutí dotace, tzn. v případě formálních nedostatků bude žadatel vyřazen bez možnosti tyto nedostatky před vydáním rozhodnutí MŠMT napravit. Odpovědi na nejčastější dotazy zveřejnilo MŠMT zde

 

Na internetové stránce MŠMT je také k dispozici třetí (revidovaná) verze žádosti o dotaci z programu VIII na rok 2016 P-VIII-Zadosti-formular-2016-RRR.xlsx