MŠMT rozdělení dalších programů.

18.04.2018 10:44

MŠMT posílá sportovním svazům více než 1,27 miliardy

16.04.2018 16:10
Praha, 13. dubna 2018 - V rámci tří výzev podpořilo letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun.

Obsahově tyto Výzvy (5, 6, 7) navazují na Program V roku 2017 a jsou určeny výhradně pro sportovní svazy, tedy sportovní organizace reprezentující na území ČR dané sportovní odvětví a organizující v tomto sportovním odvětví systémové (mistrovské) soutěže.

"V rámci Programu V roku 2017 byly porovnávány všechny sportovní svazy v jednom 'koši', což ve výsledku znamenalo, že byly porovnávány vzájemně neporovnatelné projekty, protože činnost sportovních svazů v různých sportovních odvětvích je natolik rozdílná, že pro projekty podané těmito subjekty nebylo možné nalézt žádný objektivní parametr," říká náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Sportovní svazy jsou proto nyní rozděleny do tří výzev, přičemž Výzva č. 5 a Výzva č. 6 je specificky zaměřená na konkrétní sportovní odvětví a Výzva č. 7 zahrnuje ostatní sportovní odvětví v předchozích dvou výzvách výslovně neuvedená. "Z okruhu podporovaných sportovních odvětví jsou však vyňaty motoristické sporty a bojové a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu, u kterých bylo nezbytné připravit další samostatné výzvy,"dodává náměstek Kovář.

V rámci výzvy č. 5 Podpora sportovních svazů - sportovní hry byly letos 16 žadatelům rozděleny finanční prostředky ve výši 700 000 000 Kč.

Výzva č. 6 "Podpora sportovních svazů - olympijské sporty" přinesla 33 žadatelům prostředky ve výši 469 253 000,- Kč.

výzvy č. 7 "Podpora sportovních svazů - sporty nezařazené do olympijského programu" si 40 žadatelů rozdělilo částku 102 145 000,- Kč.

Výzva č. 5
Výsledky programu ZDE

Výzva č. 6
Výsledky programu ZDE

Výzva č. 7
Výsledky programu ZDE


Více : na webových stránkách MŠMT