Ministr Chládek představil na valné hromadě ČUS návrh Koncepce státní podpory sportu – ČUS se podílela na přípravě návrhu

27.04.2015 13:20

Výzva ministra školství a tělovýchovy Marcela Chládka, aby se sportovní spolky zapojily do přípravy nové koncepce, zazněla již v březnu letošního roku. Česká unie sportu byla první ze sportovních organizací, která pro MŠMT návrh obsahu nové koncepce připravila. Premiérově jej ČUS představila na konferenci v Českých Budějovicích, zaměřené na financování sportu v regionech. O přípravě koncepce nyní informoval předseda ČUS Miroslav Jansta, za přítomnosti ministra, delegáty 31. valné hromady.

 

Ministr Marcel Chládek delegátům valné hromady ČUS ve svém vystoupení představil návrh koncepce, který vzešel  ze záměrů ministerstva a z podkladů od sportovních organizací. Předpokládá, že s návrhem se bude v součinnosti se sportovním prostředím dále pracovat a po jeho dokončení bude koncepce předložena ke schválení vládě ČR. V prezentovaném materiálu, ve kterém odezněla i řada dlouhodobých zkušeností ČUS, jsou definovány všechny institucionální, legislativní i finanční nástroje, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí.

 

ČUS si plně uvědomuje nutnost nového nastavení státní podpory všech oblastí sportu, od reprezentace státu a výchovy sportovně talentované mládeže, až po podporu každodenního zvyšování kvality života občanů prostřednictvím přístupu k pohybovým aktivitám. Hlavním strategickým cílem je vybudovat v ČR aktivní a zdravou společnost.

 

„Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci a na základě stanovených programů. Jsou to: popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu,”upřesňuje představy ČUS předseda organizace Miroslav Jansta.

 

„Nová Koncepce by měla pro každou z těchto zásadních priorit vypracovat soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo vláda úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového harmonogramu jejich realizace,“dodává Jansta

 

Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a oblast podpory a rozvoje sportu zajišťuje značně poddimenzovaný počet úředníků, není udržitelný. Oblast sportu musí dostat nové systémové řešení, jinak nemůže nikdy dojít k naplnění jeho nezpochybnitelného společenského významu.

 

„Návrh opatření, které do nové koncepce předložila Česká unie sportu na moji výzvu, je racionálně zpracovaná a reflektuje problémy, s nimiž se dnes sportovní prostředí potýká, včetně toho nejdůležitějšího, co sport trápí, a to je právě nedostatek peněz a jejich nesystémové dělení. Nyní musíme stanovit strategii a jednotlivé kroky, jak dojít co nejrychleji k nápravě tak, aby se do sportu co nejrychleji potřebné prostředky dostaly a měly smysluplné a transparentní využití. Každopádně již pro příští rok 2016 budu pro sport požadovat navýšení státního rozpočtu ze současných 3 miliard korun na dvojnásobek, tedy na šest miliard korun. Tuto variantu pokládám za minimální základ pro další nápravu dlouhodobého hlubokého podfinancování sportu,“  hodnotí návrh koncepce ČUS ministr školství a tělovýchovy Marcel Chládek.

 

 

Sportovní ale i nesportovní veřejnost se domnívá, že tak důležitý segment lidské činnosti jako je sport a zdraví prospěšné pohybové aktivity si zaslouží mnohem více pozornosti ze strany vlády ČR a také ze strany krajů i měst a obcí.

 

Koncepce také, mimo jiné, navrhuje, změnu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu prostřednictvím desíti programů. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organizaci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti. Kromě inovace systému stávajícího programového dotačního financování bude nezbytné sjednotit a nově definovat jednoznačně měřitelná kritéria pro posuzování nároků žadatelů v programech tak, aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit pořadí všech žadatelů.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí