Informace ČUS a ČOV - Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR

15.05.2018 12:40

10.05.2018 13:00

Vážení sportovní přátelé,

zveřejňujeme informace České unie sportu a Českého olympijského výboru k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).


Ochrana
osobních údajů ve sportu (GDPR )


Česká
unie sportu a Český olympijský výbor informují

Povinnosti vyplývající pro národní
sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ)


 


9. května 2018

Vážení,

píšeme Vám jménem České unie
sportu a Českého olympijského výboru ohledně Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jež
se použije od 25. května 2018.

V rámci ČUS a ČOV
v současné chvíli intenzivně společně pracujeme na analýze našich
činností, jejíž výsledky, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik,
chceme poskytnout národním sportovním svazům i dalším sdruženým subjektům,
zejména SK/TJ s cílem usnadnit proces zajištění souladu jejich fungování
s požadavky GDPR.

Jsme si vědomi toho, že
použitelnost nařízení je již za dveřmi. Datový audit a srovnávací analýza
činností ČUS a ČOV z hlediska povinností vyplývajících z GDPR, na
kterých pracují profesionální odborní partneři, jsou však z časového i finančního
hlediska velmi složité. Náročnost celého procesu zvyšuje i to, že neexistuje žádný
závazný výklad GDPR a že v ČR ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o
ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností
vyplývajících z GDPR.

Proces kompletního zajištění
souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů
s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto
je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům
GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu,
rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících
použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým
povinnostem vyplývajícím z GDPR.

Z výše uvedených důvodů očekávejte
v týdnu od 14. května 2018 další připravované informace, včetně konkrétních
doporučení na následující dny a včetně nejdůležitějších dokumentů, se kterými
bude možné dále pracovat. V současné době by SK/TJ již měly pracovat s
dokumentem "Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů SK/TJ (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html),
jehož realizace je prvním z opatření, které je čekají. ČUS i ČOV budou
postupně společně zveřejňovat dostupné informace k zajištění souladu
s novým nařízením.

Se sportovním pozdravem

Mgr. Jan Boháč,
v.r.                                                                 Mgr. Petr Graclík, v.r.

    
      generální sekretář ČUS                                                              generální sekretář ČOVVíce zde: https://sportmost.webnode.cz/news/informace-cus-a-cov-ochrana-osobnich-udaju-ve-sportu-gdpr/