Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014

22.01.2015 14:42

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

-          regionální rozvoj,

-          sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,

-          věda a výzkum,

-          kultura,

-          sport.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2015 na adresu:

Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM     
  
nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas s nominací. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení níže.

 
 

Odkazy