ČUS informace k Můj klub"

01.08.2018 18:31

Můj klub 2018 - informace ČUS

01.08.2018 11:14

Dle informací, které má ČUS z MŠMT, by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB. Zřejmě poslední část rozdělení by měla následovat cca za 3 týdny.

Kritériem pro věcné hodnocení žádostí je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie. Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let je žadateli následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a koeficientu dané kategorie či podkategorie.

Dle informací ČUS, byla hodnota bodu stanovena na 500 Kč.
Kategorie a koeficienty:
1)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 1x týdně (koeficient 1)
2)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně:
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2)
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3)
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2)
3)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které
         pořádá sportovní svaz, za rok:
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4)
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6)
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4)
Násobkem hodnoty 1 bodu a příslušného koeficientu je vypočtena výše finančních prostředků na 1 dítě/mládež v příslušných kategoriích.
1)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 1x týdně         - 500 Kč
2)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně
a)      6 - 10 let                                                             - 1 000 Kč
b)      11 - 16 let                                                           - 1 500 Kč
c)      17 - 23 let                                                           - 1 000 Kč
3)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně + účast na 6 soutěží
a)      6 - 10 let                                                             - 2 000 Kč
b)      11 - 16 let                                                           - 3 000 Kč
c)      17 - 23 let                                                           - 2 000 Kč


Více zde: https:/